Onze projecten

Blue cross greenfarm animal sanctuary Kroatië

Al voordat deze Stichting een feit was werkten we al jaren samen met deze foundation in Kroatië.

We helpen ze met het herplaatsen van honden en hebben inmiddels al meer

dan 80 honden van hun herplaatst in Nederland.

Deze foundation word gerund door 2 fantastische meiden Agneze en Jelena.

Ze houden de dieren in en om hun huis van varkens, schapen, geiten, koeien tot honden en katten.

Inmiddels is hun woonhuis dan ook flink aangetast door de dieren die er in en om het huis leven.

Deze meiden geven hun laatste centen nog aan de dieren.

Wij helpen hun financieel en met de nodige middelen.

Ons streven voor de toekomst is dan ook voor alle dieren goede verblijven te gaan bouwen

zodat ze hun werk voort kunnen zetten maar dan buiten hun huis om.

Steun ons en u steunt hun als u vermeld op onze bankrekening dat

de donatie bestemd is voor de Blue Cross foundation,

dan regelen wij dat het daar terecht komt.

https://www.facebook.com/bluecrosscroatia/videos/2140617532897174/

Castratie/ sterilisatie en voorlichting in Kroatië, Bosnië en Roemenië

In bovenstaande landen is het dierenwelzijn ver te zoeken.

Daarom willen we als stichting educatie pakketten aanbieden aan de asielen daar,

waar onze vrijwilligers mee het land in kunnen.

Deze educatie pakketten voor met name scholen, want jong geleerd is oud gedaan, zijn nog in ontwikkeling.

Ook hiervoor is natuurlijk weer geld nodig en zijn we uw steun nodig.

Verder zullen we in deze landen blijven strijden om de wetgeving omtrent dierenwelzijn te verbeteren.

We streven ernaar om de regeringen zover te krijgen wetten te maken tegen dierenmishandeling.

Ook gaan we ervoor strijden dat dier en natuur in het lespakket op scholen komt.

Ook zijn we van plan, met een team van vrijwilligers, dierenartsen en hun assistenten,

vanuit Nederland, deze landen bezoeken om voor de asielen, particuliere opvangen

en particulieren, gratis sterilisaties en castraties aan te bieden.

We willen dan een week lang op verschillende plekken deze acties gaan doen.

Maar ook hiervoor is uw steun nodig want we kunnen het tenslotte niet alleen.

Voor elke hond uit het buitenland dat in Nederland door ons word geplaatst,

zal er in het land van herkomst weer minstens 1 hond geholpen worden.

Zo hopen we ook daar de problematiek omtrent straathonden enigszins op te lossen en te verbeteren.