Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Lonely Dog’s

Inleiding:

Ons beleidsplan is weloverwogen tot stand gekomen door onze bestuursleden

en wij verwachten dat wij dit beleidsplan de komende 3 jaar kunnen volgen.

Onze ingangsdatum is 09-05-2019.

Voor 31-03-2022 wordt een nieuw of herzien beleidsplan gepubliceerd

en ondertekend door alle bestuursleden.

Onze Doel:

Ons doel is om zoveel mogelijk honden uit binnen- en buitenland te voorzien van een veilig thuis.

Ook gaan we in het buitenland voorlichting geven over hoe om te gaan met honden.

Dit zal voornamelijk in Kroatie, Bosnie en Roemenie plaatsvinden.

Ook zullen we daar castratie en sterilisatieprojecten opzetten om nog meer straathonden tegen te gaan.

Vanuit onze locatie willen we honden opvangen en herplaatsen d.m.v. opvang gezinnen.

We willen honden met probleemgedrag helpen weer stabiel te worden

en door te plaatsen zodat deze een goede toekomst krijgen.

We herplaatsen nu nog vanuit onze opvanggezinnen maar in de toekomst willen we een opvangcentrum,

zonder kennels, realiseren waarbij de relatie mens hond centraal zal staan.

In dit hondencentrum kunnen alle honden terecht met een trauma, problemen, handicap of agressie.

Door de kennis die we al in huis hebben willen we ook mensen leren te kijken naar hun hond

zodat ze hondengedrag snappen.

Hoe mooi zou het zijn dat er geen probleemgedrag meer zou ontstaan

omdat de mens weet wat een hond vertelt ?!

Ons doel is ooit een hondenopvangcentrum te kunnen beginnen waar ook mensen opgeleid kunnen worden

om meer inzicht te krijgen in honden.

Ook is ons streven samen te gaan werken met instellingen voor “probleemjongeren”

zodat zij weer leren vertrouwen te hebben in de mens d.m.v. het spiegelen met honden.

Onze Visie:

Omdat er toch voldoende honden zijn die door welke omstandigheden dan ook

niet meer in de rooskleurige gezinssituatie leven, willen wij ons inzetten voor deze honden.

Iedere hond heeft recht op een goed bestaan, medicatie, zorg en liefde.

Als dit om welke omstandigheid dan niet meer gegeven kan worden, mag de hond niet aan zijn lot worden overgelaten.

De honden hebben er immers niet om gevraagd.

Onze inkomstenwerving:

We gaan actief donateurs werven via onze website, social media, via flyers, beursbezoeken, evenementen, lokale winkeliers en dierenartsen.

Daarnaast gaan wij bedrijven benaderen om te vragen of ze een opvanggezin willen sponsoren.

We zullen ons inzetten om zoveel mogelijk sponsoren te werven om in de toekomst een mooie locatie te kunnen realiseren waar 30 – 40 honden kunnen verblijven in huiselijke sfeer en zonder kennels.

We richten ons voornamelijk op honden met probleemgedrag, handicap, of oudere honden.

Beloningsbeleid:

Wij kennen onszelf en onze vrijwilligers geen beloningen toe.

Gemaakte onkosten ten bate van de Stichting worden wel vergoed.

Financieel beleid:

Al onze inkomsten zullen ten bate zijn van de honden en hun verzorging.

De inkomsten van onze promotiestand zullen weer gebruikt worden

om te investeren in promotie tenzij we veel overhouden,

dat zal dan uiteraard weer overgemaakt worden ten bate van de honden.

We zullen hooguit 1000 euro reserve houden voor onvoorziene kosten zoals dure operaties etc.

Alle informatie over ons bestuur, het financiële inzicht en de voortgang van de Stichting

zal op onze website worden geplaatst.

Alle 3 de bestuursleden hebben inzage in de bankrekening en financiële gegevens zodoende controleren we elkaar.

Het financieel jaarverslag zal jaarlijks openbaar gemaakt worden op deze website.

Omdat we net gestart zijn is het dit jaar nog niet haalbaar dit te doen.

Almelo, 9 mei 2019 namens het bestuur van Stichting Lonely Dog’s

Ramona Stoeten, voorzitter
Marijke Zomer, Secretaris
Carolien Mensink, Penningmeester

Stichting Lonely Dog’s

Kieftskamp 24

7608 MV Almelo

Tel: 0618877897

Mail: info@lonelydogs.nl

KvK: 74795589

RSIN:860029177

Bankrek: NL19 BUNQ2035188636